Нашият екип

 Петя Димоваорганизатор; учител по английски език
Петя Кундурджиева-Птичкова, учител по английски език
 Елена Василева, асистент-учител по английски език
 Иван Димовстарши планиски спасител
 Минчо Чочевексперт планински дейности, планински водач
 Иван Хаджиколевинструктор следобедни дейности, инструктор по йога
 Соня Жилиева, медицинска сестра
Катя Атанасова, медицинска сестра
Слави Иванов, старши планински спасител, инструктор по ориентиране

 Галена Цветкова, учител по английски език